Perspektiver på undervisning!


I disse dage hvor vi skal begynde på et nyt skoleår, og således endnu engang konfronteres med den komplekse opgave, som det er at undervise, og samtidig præsenteres for nye tankevækkende tiltag som ranglister og forslag om karakterer i 1. klasse,  så er det måske værd at genkalde sig Illeris´s kronik, Hvordan virker undervisning (1996). http://haabet.dk/users/folkeskolen/artikler/1996-03-04.html

Her skrev han om forskellige fejlforståelser, som han rubricerede i tre kategorier:

1) “For det første er der, hvad jeg kalder den ideologiske fejlforståelse. I sin kerne drejer den sig om, at man uden videre går ud fra, at der er overensstemmelse mellem de formål, der er formuleret for uddannelserne, og den måde uddannelserne indrettes på. Det ville jo være naturligt, fordi formålene og de overordnede praktiske bestemmelser som regel er fastlagt af de samme instanser.”

2) “FOR DET ANDET er der hvad jeg kalder den teknologiske fejlforståelse. Den drejer sig om, at man betragter uddannelse som en produktionsproces, og den har derfor også været mest udbredt i forbindelse med de erhvervsrettede uddannelser, der ligger produktionen nærmest….

Kort formuleret er tankegangen den, at der skal produceres nogle kvalifikationer, og det gøres – mener man – ved at fastlægge nogle præcise mål og her udfra vælge de mest effektive og rationelle indlæringsaktiviteter. Resultatet bliver typisk nogle styringsmaterialer eller undervisningsplaner, der minutiøst fastlægger, hvad læreren skal gøre hvornår – og dermed også står effektivt i vejen for enhver form for medbestemmelse. I de mest yderliggående tilfælde forestiller man sig som ideal, at der i en bestemt uddannelse for alle deltagere landet over på et givet tidspunkt foregår nøjagtig det samme, nemlig det som eksperterne har fundet ud af er det mest hensigtsmæssige og effektive, hvorfor enhver afvigelse pr. definition må være en forringelse.

  Med denne teknologiske tilgang overser man, at uddannelse drejer sig om levende mennesker, der møder op med nogle forudsætninger, som ikke blot er kundskaber og færdigheder, men også personlige dispositioner, gode og dårlige erfaringer, bestemte forståelsesmåder. interesser, motivationer, præferencer, modstand, aversioner, blokeringer og meget mere.

 Derfor virker de samme påvirkninger vidt forskelligt på forskellige uddannelsesdeltagere.”

3) “FOR DET TREDJE er der hvad jeg kalder den psykologiske fejlforstålelse. Det er uden tvivl den allermest udbredte, og der er det paradoksale ved den, at samtidig med at vi alle i større eller mindre grad har del i den, så ved vi også meget vel, at der er tale om en fejlforståelse. Men vi holder alligevel fast ved den, fordi det er så bekvemt…

  Fejlforståelsen går ud på, at vi lader som om der er sammenfald mellem det der bliver undervist i og det der bliver lært. Selv om vi helt tilbage fra de tidligste skoleerfaringer ved, at sådan forholder det sig ikke. Det er kun noget af det, der bliver undervist i, der bliver lært, det er forskelligt hvad hver enkelt lærer, der forekommer masser fejllæringer, og vi lærer også noget andet end det, der bliver undervist i.” (Illeris, 1996).

En tanke om “Perspektiver på undervisning!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s