Positiv affekt og den komplekse dynamik i menneskelig trivsel. 2007


Positiv affekt  og den komplekse dynamik i menneskelig trivsel

Barbara L. Fredrickson og Marcial F. Locada. 2007.

Den centrale påstand: “…andelen af positive følelser i forhold til andelen af negative følelser er en nøgleprædiktor for trivsel.” s. 112 i Positiv psykologi

De trækker på en meget stor mængde teorier og forskningsresultater vedr. følelser.

(Positiv vs negativ defineres ud fra behag vs ubehag. NB – en typisk vestlig tankegang, der bestemt kan suppleres med eks. den, der findes i buddhismen. )

Fordele ved positive følelser ifølge forskningen:

1) De gode følelser ændrer menneskers mentale indstilling. Udvider opmærksomhedspændet, udvider adfærdsrepertoiret og forstærker intuitionen samt kreativiteten.

2) De fremskynder restitution efter kardiovaskulære eftervirkninger af negativ affekt

3) De ændrer den frontale hjernes symmetri (NB Davidson)

4) Forudsiger sunde mentale og fysiske helbredsresultater

5) Forudsiger modstandsdygtighed overfor  modgang

6) Giver en større grad af lykke

7) Forstærker immunforsvaret

8) Giver psykologisk vækst

9) Lavere kortisolniveauer NB: Fedme m.v. se: Stresshormonet kortisol- Alterne.dk dit naturlige liv

10) Reducerede betændelsesreaktioner som følge af stress

11) Reduktion af smerteoplevelsen efter et akut smerteanfald

12) Modstandsdygtighed overfor forkølelsesvirus

13) Reduktioner af slagtilfælde

14) Forudsiger hvor længe vi lever.

Opbygningsteorien hævder:

At til forskel fra negative følelser, som indsnævrer mennesker adfærdstilskyndelser hen i mod specifikke handlinger  , der reddede vores forfædres liv (fx kamp eller flugt) (Depressive mennesker får ikke lavet en skid), så udvider positive følelser det register af tanker og handlinger, der fremkaldes og støtter generativitet og adfærdsmæssig fleksibilitet. ==> når vi har mulighed for at handle i  forhold til flere områder kan vi bedre fungere og gøre erfaringer (lære).

“… udvidede mentale indstillinger (medfører) indirekte en langvarig værdi, fordi en udvidelse opbygger varige personlige ressourcer som sociale relationer , mestringsstrategier og kendskab til omgivelserne.”

Ved læring giver en holdning præget af interesse og nysgerrighed opnås mere præcis viden end ved negative holdninger. Negativitet fremmer undgåelse, så man går glip af muligheden for at korrigere. s. 114

Positiv affekt hos mennesker ved den indledende vurdering af dem forudsiger en forøgelse af deres trivsel flere uger senere. (NB: Frafald). s. 115

“En ikke-lineær dynamisk systemtilgang til positiv affekt….(forskningen har fastslået at) følelser er

multikomponente systemer, der på samme tid ændrer tænkemønstre, adfærd, subjektive oplevelser, verbal og nonverbal kommunikation og fysiologiske aktiviteter….sådanne multikomponente systemer er dynamiske: De forandrer sig over tid, efterhånden som de forskellige komponenter inden for systemet gensidigt påvirker hinanden. Ligesom x positiv tænkning og positive handlinger kan udløse behagelige følelsestilstande, således kan behagelige følelsestilstande udløse positive handlinger…..(forskningen antyder desuden at systemerne) er ikke-lineære. Eksempelvis kan  selv mild og flygtig positiv affekt producere store fordele i det lange løb….en afspejling af det, man ofte symbolsk kalder sommerfugle effekten .” (tilsyneladende ubetydelige input kan have store konsekvenser – et skud kan starte en verdenskrig – en smil et ægteskab osv.)

Mental sundhed og trivsel: Punkter der relaterer til positiv psykologisk funktionsevne (I Keynes 2002):

1. Selvaccept

2. Formål med livet

3. Mestring af omgivelserne

4. Positive relationer til andre

5. Personlig udvikling

6. Autonomi

Positiv social funktionsevne

1. Social sammenhæng

2. Social integration

3. Social accept

4. Sociale bidrag

5. Social realisering

20 følelser (i undersøgelsen)

Positive: Morskab, ærefrygt, medfølelse, tilfredshed, taknemmelighed, håb, interesse, glæde, kærlighed, stolthed og seksuel lyst.

Negative: vrede, foragt, afsky, flovhed, frygt, skyld, bedrøvelse og skam.

NB: Simuleret positivitet kan være mere negativ end positiv. ==> vi skal søge ægte positivitet.

“Menneskelig trivsel er en optimal funktionsevne, som karakteriseres ved fire nøglekomponenter: a) kvalitet, der betegnes ved lykke, tilfredshed og funktionsevne; b generativitet, der betegnes ved udvidede tanke-/handlerepertoirer og adfærdsmæssig fleksibilitet; c) vækst, der betegnes ved vedvarende personlige og sociale ressourcer; og d) ukuelighed, der betegnes ved overlevelse og vækst efter modgang.” s. 126

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s