Arenabestemt evaluering i den korte version


Set i forhold til undervisning.

Modellen er udarbejdet af Donald Kirkpatrick. Evaluating training programs, 2006. (Oprindelig udviklet 1956 i forbindelse med et phd. projekt). Vi har så bearbejdet modellen i CELM (Center for E-læring og Medier) og primært ændret på indholdet i de forskellige begreber og bl.a. tilført en tænkning om kontekst. Du kan læse mere om det i baggrundsartiklen.

1. del fokuseres på mening, motivation, drivkraft. Hvad er elevernes oplevelse af undervisningen? (Indhold, mål, rammer osv.).

2. del fokuserer på læring. Hvilke kundskaber, færdigheder og holdninger (kompetencer) har eleverne tilegnet sig gennem undervisningen? Hvor er der grund til at gøre noget mere/andet? osv.

3. del fokuserer på elevernes handlinger. Hvad gør eleven i forskellige kontekster med det, de har lært? (Hjemme, i frikvarteret, andre timer osv.) (Bemærk at man godt kan have lært noget (under 2. del) uden at man omsætter det i handling. Det kan bl.a. handle om mangel på sammenhæng til livet uden for skolen, transferproblemer, men også om konsteksten “inviterer” til brug af det, som eleverne i givet fald har lært. I det første tilfælde kan det således handle om, at læringen skal tilføres “tavs viden”, erfaringsviden, handlingsviden, kontekst før den kan anvendes. I andet tilfælde har eleven tilegnet sig handlingsviden, men konteksten gør det svært for eleven at handle.

4. del fokuserer på værditilvækst og/eller dannelse. Hvordan bidrager det eleverne gør til de værdier, vi (de)  har?  I et åndvidenskabeligt perspektiv kommer vi således tilbage til 1. del, fordi meningen (det der motiverer læringen) kan være værdier. Dette illustreres måske bedre med en cirkel. (Se venligst bort fra det med småt i de fire segmenter).

Relationen mellem undervisning og læring

Evaluering i didaktisk perspektiv handler om relationen mellem undervisning og læring. Hvordan virker undervisningen i forhold til elevernes læring (proces og udbytte)? I det perspektiv bliver det afgørende at forholde sig til, hvad der menes med undervisning! Set i forhold til relationstænkningen udarbejdet af Hiim og Hippe indgår følgende forhold:

Undervisninger er altså både mål, indhold, metoder, rammer osv.  Det handler ikke om at løbe fra ansvaret, for læreren træffer en lang række beslutninger. Det handler om at få overblik over “de knapper der kan drejes på” og undgå at læreren privatiserer problemstillinger, der i virkeligheden er strukturelle. (“Det frugttræ der ikke bærer frugt, beskyldes for ufrugtbarhed. Hvem spørger til jorden?” (Brecht).)

Du  kan læse baggrundsartiklen her.

Set i forhold til andre områder.

Der er følgende seks punkter i evalueringsprocessen, når jeg arbejder som evalueringskonsulent..

1) Dialog med konteksten – hvad er værdiperspektivet. Hvilken sammenhæng indgår evalueringen i? Hvordan kan evalueringen bidrage til at fremme ønskede værdier? Arbejde proaktivt med konstituerende effekter.

2) Konkretisering af modellen. Arenabestemt evaluering. Hvordan kan der spørges ud fra modellens fire områder. (Mening, Læring, Handling, Værditilvækst)

3) Præsentation af prototype. (Hvad spørges der til, hvordan spørges der, og hvorfor spørges der. ==> Evt justering af prototype.

4) Måling i dybden og bredden. Gennemførelse.

5) Vurdering. Måling sættes i forhold til kriterier.

6) Perspektiver og handlinger. Hvad kan/bør vi gøre på baggrund af evalueringen?

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s