Konsekvenspædagogik og sociale normer- Jens Bay


En samtale i dag mindende mig om konsekvenspædagogikken og dens fokus på sociale normer. Den bygger på et eksistensfilosofisk grundlag og passer efter min opfattelse bedre til danske forhold end mere amerikansk inspirerede tilgange. Det afgørende, jeg vil fremhæve, er friheden til at vælge! Dannelse og beåndelse kan nemlig ikke påtvinges nogen, som Kold sagde det. Der er med andre ord sociale normer, som eleverne skal lære i skolen, hvis ikke de kender dem i forvejen. Det fungerer sikkert bedst,hvis skolen som organisation står sammen om det og trækker i samme retning, ved f.eks. at være tydelige om, hvilke normer der gælder, men det er altid et valg, som eleven foretager, om han/hun vil leve efter normerne eller ej, og begge dele har konsekvenser! Skolen bliver et det perspektiv et lærested, hvor eleverne kan gøre erfaringer med sociale normer. 

Jens Bay skriver bl.a. følgende:

“Derfor handler pædagogik, som bygger på en socialpædagogisk tilgang, om i sin praksis og sine metoder at fastholde, at der uden for individets individuelle og subjektive verden findes en social verden, der kommer til udtryk ved normer, som gælder for alle. Det er dem, der er med til at afgøre, hvad der er rigtigt eller forkert. Forståelsen for det er ikke medfødt, og derfor skal det læres for at kunne forstås, og denne læring er et pædagogisk anliggende i lighed med alle andre former for læring, som det enkelte menneske tilegner sig ud fra sine individuelle forudsætninger og dermed på vidt forskellige måder.”

“For at undgå at normer bliver omdannet til regler, der har en lovagtig karakter, er det vigtigt at fastholde, at normer har udspring i en holdning til, hvordan det er korrekt at handle, og som bygger på den enkeltes frihed til at vælge for og imod normerne. Det er med andre ord ikke udtryk for en regel i lighed med, at ”du må ikke slå ihjel”, der jo i moderne tid er blevet til en retsregel. Når vi bruger andre sætninger som ”du må ikke stjæle” videregiver vi en retsregel, og vi fortæller ikke noget om hvad vedkommende bør gøre i en konkret situation. Regler fastlægger hvad man ikke må, mens sociale normer er udtryk for hvordan man bør være og handle i sit samspil med andre mennesker. Når pædagogik handler om, hvad man bør, er det udtryk for en anerkendelse af, at det enkelte menneske har retten til at vælge sin egen være-måde og konsekvenserne af den, uanset andres

råd og vejledning.”

 http://danskprivacynet.files.wordpress.com/2008/08/normer.pdf

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s