Evidenssynteser fra diverse evidensbaser.


Her under er der eksempler på link, der omhandler synteser og praktiske guides på baggrund af evidens, hvilket ser ud til at blive mere udbredt som et forsøg på at besvare spørgsmålet om, hvordan forskningen indenfor uddannelse kommer praktikeren til gode.

EVIDENS SYNTESER

Linksamlingen bliver opdateret, når jeg finder inspirerende synteser, og findes i højre side af skærmbilledet under Link her på bloggen. Du kan evt. selv gå på jagt i de forskellige evidensbaser:

EVIDENS

Jeg vil i den sammenhæng genkalde Biestas (2011) kritik af evidensbaseret pædagogik fra bogen God Uddannelse i målingens tidsalder:

“at uddannelse ikke kan forstås som en intervention eller ‘behandling’ på grund af uddannelsespraksissens ikke-kausale og normative natur og på grund af den kendsgerning, at uddannelsens midler og mål er internt forbundet med hinanden. Dette indebærer, at uddannelsesområdets fagfolk må foretage vurderinger af, hvad der er uddannelsesmæssigt ansvarligt.” s. 58

“at forskning ikke kan forsyne os med regler for handling, men kun med hypoteser for intelligent problemløsning. Forskning kan kun fortælle os, hvad der har virket i en bestemt situation, ikke hvad der vil virke i en fremtidig situation.” s. 58 (Dewey syn på erkendelse og handling bruges som teoretisk ramme her) (Se evt. Mere under ‘Hvad er praksis?’ på Bloggen).

“at det omfang, hvormed forskning kan spille en teknisk og/eller kulturel rolle, kan anskues som en indikation af et samfunds demokratiske kvalitet.” s. 59 (“Et demokratisk samfund er med andre ord karakteriseret ved eksistensen af en åben og oplyst diskussion om problemdefinitioner og vores uddannelsesmæssige bestræbelsers mål og formål. Den kendsgerning at hele diskussionen om evidensbaseret praksis kun synes at have tekniske forventninger til forskningens praktiske rolle, er derfor et bekymrende tegn set fra et demokratisk perspektiv.” s. 57).

“at vi altid er nødt til at stille det spørgsmål, hvorvidt vores mål er ønskværdige i relation til den måde, hvorpå vi måske er i stand til at opnå dem. Når vi taler uddannelse, handler det yderligere spørgsmål, der altid må stilles, om den uddannelsesmæssige kvalitet af vores mål, dvs om, hvad elever og studerende vil lære gennem vores brug af bestemte midler og strategier.” s. 59f.

Indenfor forskningen i effektiv undervisning findes ligeledes kraftige forbehold. Som eksempel siger John Hattie følgende om Visible Learning (2009), der vel må siges at være den mest omfattende undersøgelse af, hvad der virker: “Budskaberne i Visible Learning er ikke endnu en opskrift på succes, endnu en jagt på sikkerhed, endnu en afsløring af sandheden. Der findes ingen opskrift, intet sæt arbejdsark til professionel udvikling, ingen ny undervisningsmetode og ingen fiks og færdig udvej. Det handler om en måde at tænke på, nemlig: “Min rolle som lærer er at evaluere den effekt, jag har på mine elever.” (Synlig Læring. John Hattie. Dafolo 2013, s. 47).

En tanke om “Evidenssynteser fra diverse evidensbaser.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s