Bloggen rundende 100000 hits i dag – lidt status!


blogUdklip

Lidt status (Kladde).

Jeg begyndte på bloggen for ca. 2 1/2 år siden, og det har været sjovt at afprøve teknologien en pædagogisk sammenhæng, og samtidig åbne op for verden udenfor uddannelsessystemet og få kontakt med mennesker der. I dag runder bloggen 100.000 hits, og det havde jeg nok ikke forventet, da jeg begyndte at “lege” med mulighederne. 

Noget af det perspektivrige med bloggen er, at man kan skrive kommentarer løbende og på den måde få tilføjet nyt til noget, der allerede er skrevet. Viden får på måde karakter af en proces, som jeg selv har haft meget glæde af.

Jeg bruger ofte bloggen i forbindelse med undervisningen og vejledningen på læreruddannelsen, hvor jeg henviser til link eller indlæg. En del studerende bruger den i forbindelse med opgaveskrivning, men det er primært dem, der i forvejen bruger Internettet. Gennem deres søgninger kan jeg se, hvad der er, de er optaget af, og det er jo ganske vigtig information, når man er lærer.

Jeg har fået kommentarer og henvendelser udefra, en opfordring til at blive skribent på en hjemmeside omhandlende pædagogik og didaktik, opfordring til udgivelse af indlæg i tidskrifter, kontakt til en gæstelærer  og meget andet. Den virkningshistorie havde jeg på ingen måde forestillet mig.

Bloggen er mere end det, og du kan få en lille rundtur her, hvis du er interesseret. 

Hvis du har ideer til, hvordan den kunne udvikles, så skriv en kommentar eller send en mail til mig på hil@viauc.dk.

Her under er der en oversigt over posterne med angivelse af, hvor mange der har set dem. Det giver et fingerpeg om, hvad mennesker er optaget af, og som det fremgår kommer dannelse ind på en klar første plads.

Hvad er dannelse? 6,507
Bourdieu -citater centrale begreber 2,774
Axel Honneth. Behovet for anerkendelse. 2,606
Klafki om undervisningsdifferentiering 2,450
PALS – er der grund til bekymring? 2,243
Jerome Bruner (Citater + gennemgang af teser) 1,646
Illeris. Læringsteori – seks aktuelle forståelser 2007 1,424
Cooperative learning begejstrer – men entydig positiv effekt kan ikke påvises 1,270
Habermas – et modstykke til instrumentalismen 1,259
Aristoteles – vidensformer 1,228
Hvad er kompetence? (fra speciale) 1,171
Oversigt over teorier! 1,144
Pædagogiske tænkere. Liste. 1,132
Analyse af teorier – refleksionsværktøj 1,132
Undervisningens hellige gral? John Hattie 2009. Hvad viser undersøgelsen? 914
Den gode undervisning. Fibæk Laursen. 893
Didaktik/pædagogik 858
Klafki – grundtræk af et nyt almendannelseskoncept 801
Problemstillinger til eksamen i AD – eksempler 774
PALS – Skoler og kilder til forskning 744
Lærerprofessionen – krav, idealer og realiteter. Charlotte og Hanne 708
Bourdieus teori om praktikken 703
Gregory Bateson – notat og citater 665
Subjekt – objekt. Menneskesyn 663
Klafki – et almendannelseskoncept (2001) 659
Hvad skal I vide noget om? Darling-Hammond 634
Tema 2: Dannelse i sociologisk perspektiv 594
Mesterlærer – praksisteori 584
Klafki – perspektivskema. 578
Vygotsky – nogle citater 577
Citater og noter til teorier 562
Hvad bør vi bruge pædagogiske teorier til? 547
Hvad er evidens? DPU 547
Transfer mellem uddannelse og arbejde. Prof.Bjarne Wahlgren 530
Hvad er pædagogik? 529
Undervisning og menneskesyn. 502
Oversigt over forskning i god undervisning 493
About 457
Hvad er pædagogisk praksis? 455
Behovet for anerkendelse. Axel Honneth 450
Positivisme og lidt kritik af den 428
Organisationskultur i forandring. Synopsis DLH, 1996 422
Tema 1: Undervisning set i lyset af rammer, formål … 416
Aristoteles – Poiesis og praxis. 407
Konsekvenspædagogik og sociale normer- Jens Bay 388
Tema 3: Didaktisk og empirisk analyse af undervisningspraksis – elevens læringsudbytte i et udviklingsperspektiv. 385
Praksisteori? Handal og Lauvås. 384
Hvad er positivisme? 357
Dietrich Benner: ‘Pædagogikkens fremtid’ & ‘Vidensformer i informationssamfundet’ 342
Kritisk pædagogik -hvordan bringes de humanistiske værdier i samspil med praksis? 336
Tema 3: Dannelse i filosofisk og etisk perspektiv 331
Didaktikkens centrale spørgsmål 319
Teori U- åbent sind, hjerte og vilje 311
Hvor f…. er selvet? 295
Om pædagogisk praksis og intervention – det, der virker, er det, der ikke virker kausalt! 286
Børneskolen Bifrost Herning. 285
God undervisning. Hilbert Meier. 2005 284
Et par citater af John Dewey 281
Projektarbejde, gruppedannelse m.v. 280
Undervisningsdifferentiering 278
11 forhold fremmer skoleelevers indlæring. aug 2010 278
Hvilke teorier skal man fordybe sig i? 276
Pædagogik 267
Kontakt er det vigtigste! John Hattie. Visible Learning. 2009 266
Studieprodukt 3 254
Uddannelse mellem accountability og ansvarlighed. Gert Biesta 253
Positivitet. Barbara Fredrickson 2010. (Notat) 244
Tværfaglighed i skolen? – en didaktisk analyse. 242
Tema 2: Undervisning set i lyset af forskning og erfaring. Herunder undervisnings- og arbejdsformer. 241
Menneskesyn – subjekt og objekt 241
Arenabestemt evaluering i den korte version 239
Kompetencematrix. Bente Jensen 2002 238
OneNote forum – udviklingsprojektet 238
Didaktiske retninger i overblik. 235
Lærerkompetencer og elevlæring 233
Tema 4: Didaktisk ledelse og samarbejde på et demokratisk grundlag 232
Niklas Luhmann 228
Teori U – Carl Otto Scharmer 225
Didaktisk perspektiv på kompetencebegrebet 221
Uren Pædagogik – det kan kun gå fremad! 217
Behov for en ny uddannelsestænkning? 216
Hvad er god undervisning – Hvad siger eleverne? Video. 215
Tema 4: Pædagogisk forsknings- og udviklingsarbejde 215
Alternativ til PALS! 214
Evidensbaseret undervisning méllem videnskab og demokrati 211
(unknown or deleted) 211
Lærerens side 208
Lukket forum 208
Hvad virker? Nationale test DPU 201
Dannelse uddannelse og Grundtvig. Professor Ove Kaj Pedersen 198
Forstyrrelsens pædagogik. Gert Biesta. 2011 190
Jerome Bruner 190
Forældresamarbejde 189
Daniel Pink. Motivation 186
Arenabestemt evaluering. 2010 184
Tema 1. Lærerprofessionen 184
Hannah Arendt. Menneskets vilkår 1958 (2008) 182
Hvordan kan vi forstå myndighed i senmoderniteten? 179
Den autentiske lærer – Per Fibæk Laursen 179
Kritik af PISA 177
Den gode skole. Per Fibæk 2010 175
Dannelse eller uddannelse? 174
Video 169
Inspiration/praksis 166
Oversigt over teorier – begynd her! 166
Martin Seligman – positiv psykologi og positiv pædagogik 165
Mihaily Csikszentmihaly – Flowteorien 165
Uddannelse til frihed – og noget af det vigtigste vi som lærere bør vide i disse år! 163
Mindfulness i skolen? 163
Alternative skoler 161
Den didaktisk triangel 160
Skole 2.0: It-didaktisk design i fagene 160
Kap. 1. Forskellige syn på videnskab og kundskab 157
Ideer til undervisning 156
Børns livshistorier og dannelse! 156
Pædagogiske tænkere – listen 154
Forskning 152
Litteratuliste speciale 150
Hvorfor er det så svært at anvende det, man har lært?lektor Vibe Aarkrog 146
Verdens bedste folkeskole – Frans Ørsted Andersen DPU 146
Ny rapport om PALS og LP 144
Viden og kærlighed 136
Teorier og begreber 133
Hvad er projektarbejde? Hvilke dannelsesperspektiver? 126
Analyse af metoder 126
Antorini: Folkeskolen skal være Ny Nordisk Skole – Ministeriet for Børn og Undervisning 123
John Dewey. 123
Lærerkompetencer og elevlæring. 2008 122
Vygotsky – nogle citater 120
Habermas PPT 118
fire pointer vedr læring 118
ICDP – gode relationer (Video på dansk) 118
Danskernes akademi. DR2 117
(unknown or deleted) 116
Jerome Bruner – et par citater om fortællingen 114
God undervisning. Hilbert Meier 2005 113
Hellerup skole 111
Teori og praksis. Abstract speciale fra 2004. 111
(unknown or deleted) 109
Khan Academy – Fremtidens uddannelse? 106
Pædagogisk brug af test. 2009. Forskning 106
Dannelse i senmoderniteten! 104
Populære inklusionsmodeller hæmmer lærerne i at tænke selv 102
Forskning – hvor finder jeg noget om…? 101
At realisere sig selv! 101
Teorier 97
Temaer på DPU 96
Carl Otte Scharmer. Teori U 96
Selvværd – Ole Warming 1995 95
Analyse af teorier – begynd her! 95
Konference om klasseledelse marts 2011 93
Læring i dag – foredrag i anledningen af udgivelsen af bogen 49 tekster om læring 93
Hvornår er et problem et didaktisk problem? 93
fire pointer vedr læring 92
Kap. 2. Forskellige didaktiske hovedretninger 92
Christinelystskolen Lemvig 91
Pædagogik mellem æstetik og instrumentalisme 91
Videnskab.dk – Belønning ødelægger din motivation 90
Videnssamfundets skole – Professor Steen Hildebrandt 90
Bourdieus teori om praktikken. 89
Basil Bernstein 1924-2000 89
Intro til MindView – tekstsamlinger i AD 89
Paul Ricoeur og dannelse – 88
Klasseledelse, faglighed og demokrati. 88
(unknown or deleted) 88
Bavnebakkeskolen- erhvervsklassen 87
Sir Ken Robinson 87
Positioner i skolediskursen – sådan apropos Foucault og Luhmann! 85
Film m.v. efter Tema 84
Transfer forklaringer 84
Ydre eller indre disciplin? 80
Cooperative Learning i voksenundervisningen 2010 80
Uddannelse i spænding – Thomas Aastrup Rømer – 2010 80
Temaer fra DPU. Video + artikler mm. 79
Den officielle tænkning om demokratisk dannelse! 76
Undervisning og dannelse i videnssamfundet 75
Fra videnssamfund til visdomssamfund – har vi tid og rum til stilhedens erkendelser? 75
Matematik som social aktivitet – samarbejde om læring. 74
(unknown or deleted) 73
De studerendes foraer 72
(unknown or deleted) 72
Ugens citat uge 7 – forandring skabes af de få. 71
Teori U lektion 1: Blind plet 70
Fire svar på skolens udfordringer…. 70
Udeskole 69
Lærerstuderende om studiestart. Hvorfor blive lærer? 67
Skole i praksis 67
Bateson og læring. Mentale systemers økologi 2005. (Notat) 66
Benny Andersen. Øvelser i demokratisk tankegang 66
(unknown or deleted) 64
Kontakt er det vigtigste! Hattie. 64
Forholdet mellem praksis og praksis? Praksis-praksis problemet? 64
Rudolf Steiner-skolen i Danmark 63
Dewey – The logic of inquiry 63
Den officielle tænkning om demokratisk dannelse. 2004 63
Matematikvanskeligheder 63
Klasseledelse. (Video på dansk) 62
Noter til animationer i OneNote 62
Thorndike identiske elementer 62
Et systematisk review om summative evaluering og effekten på elevernes motivation for læring 2010 60
Anskuelsestavler i undervisningen – kan de bruges i dag? 60
Forskningsdatabaser – Matematikdidaktik. 59
Teoriens lovprisning – Gadamer 59
Løgstrup – kritik af positivismens verdensbillede 59
Mindfulness i skolen? 58
Evidens – hvad ser ud til at virke? 56
Hvad er det vigtigste? 55
Politiske partiers uddannelsespolitik 55
Kompencediskursen og et par forbehold 55
Aldrig mere Auschwitz! Man kan slås eller tale sig til rette! 55
11 forhold fremmer skoleelevers indlæring. aug 2010 55
Pædagogisk brug af test. DPU 2009 53
Uro i klassen 51
Afhandlinger og udgivelser 51
Skoleranglisten! 50
Evaluering af PALS på 11 pilotskoler i Danmark 2012 – et kritisk blik. 49
U-journaling. Oplev teori U på 40 min. 49
(unknown or deleted) 48
PALS 48
Lærermiddeltjek? 47
Almen didaktik 47
Et lille eventyr – Teori U. 46
Holger Henriksen om metodefriheden 46
Temaer på Danskernes akademi. 45
Klasseledelse i matematik 4. klasse 44
Hvordan gør man? (Metoder) 44
Lis og Bo har matematik med støtte af Vygotsky 🙂 44
Samling af indlæg om kritiske perspektiver på nationale test. 43
Problemer med engelsk eller tysk? 43
Entreprenørskab – ny rapport 42
Hvad synes du? Godt og skidt på bloggen 42
teaching for transfer 42
Hvad er pædagogisk praksis? 42
Demokratisk dannelse 41
Positiv affekt og den komplekse dynamik i menneskelig trivsel. 2007 41
Pædagogiske tidsskrifter – aktuelt sept 2011 41
Undervisning og dannelse i videnssamfundet. Hargreaves. 41
Linda Darling-Hammond – ugens citat 38
Teori U – Scharmer – kilder til viden – innovation. 38
Kap 8 mm. Mål i undervisningen 38
Teori U 37
Gleerup – hvordan skabes viden i praksis? 36
Flow i Folkeskolen-positivitet. 36
Folkeskolens udfordringer? Centrale aktører har svaret på spørgsmålet i ny undersøgelse. 35
Faglig læsning – blivklog 35
Hvad virker ikke? Programmeret læring i matematik! 35
Lever vi en overbeskyttende kultur? 35
Signe og tidens pædagogiske slagord. 35
Teori og praksis 35
Velkommen 35
Kvalitet i opmærksomhed 34
Bliv klog 34
Hvordan kan vi forstå lærerens praksis? 34
Mennesket – det sociale dyr. 33
Erfaringstyranni 33
Kærlighed, disciplin og historier – Mads Hermansen dr. pæd. 33
Nyt på bloggen uge 2 32
Ny læreruddannelse 2013. Hvad tænker de nye (og gamle) lærere, der er vigtigt? 31
(unknown or deleted) 31
Læreragtig adfærd. Mottelson 2010. 31
Matematik med hænder og hoved. 31
Hvis vi bare kunne få lov! Lærerne har høje mål! 31
Udspil til ny læreruddannelse 31
Face it Fred! Om teorier som kort. 30
Skolen til det 21 århundrede 30
Erfaringernes begrænsninger og muligheder? 30
Reducering af adfærdsproblemer. WWC 2008 29
Teknologi og instrumentalisme 29
Hvordan laver man reference til blogs? 28
Regeringens svar på en nye skole – smile or die eller? 28
Diane Ravitch om udvikling af uddannelsessystemet 28
Perspektiver på undervisning! 27
Oplev teori U 27
Gert Biesta – Video (2013)- God uddannelse i målingens tidsalder. 27
Hvordan “virker” bloggen 27
Er dannelsesperspektivet udfordret i dagens folkeskole – en kommende lærers overvejelser. 26
(unknown or deleted) 26
Museumsbesøg i undervisningen 26
Skolen i Finland – Pasi Sahlberg – “We have a dream” 26
Mere end 3000 videoklip på KHANACADEMY 25
Hvad gør lærere? De gør en forskel – hvad med dig! 25
Nyt kvalitetsudviklingsprojekt 2010 25
John Abbott – Cognitive apprenticeship 25
Problemstillinger AD – inspiration til arbejdet 25
Cooperative learning. (Video på dansk) 24
Finsk professor advarer mod test og målinger…. 24
Evaluering af det første år med bloggen 24
Læreruddannelse-forskning 24
Nye ideer til undervisningen – Newsskole 23
Vibeaarkrog 23
Køn – biologisk og kulturelt 23
Brug Blivklog.dk 23
Teknik og dannelse! 22
Problem based learning. PBL – Video KU 22
Viden og kærlighed 22
Intro til SurveyXact og eksempler 22
Ledelse, læring og trivsel i folkeskolerne 22
Evaluering med Google Docs 22
Teknologi og instrumentalisme 21
Doing what works – evidensbaseret praksis. 21
(unknown or deleted) 21
Kend dig selv! 20
Pædagogiske koncepter i kritisk perspektiv 20
Mindview – intro 20
Pædagogiske tænkere – liste 20
Performance baserede test 19
#1262 (untitled) 19
Watsons barnepleje – to vidensformer i praksis. 19
Axel Honneth 19
Undervisningsmetoder m.v. 19
Ugens citat – vi har brug for stærke lærere 🙂 18
Evidenssynteser fra diverse evidensbaser. 18
QR koder 🙂 18
Inspiration – Boganmeldelse af Thomas Dissing 18
Status vedr. bloggen. 18
Almen dannelse (KLM) 17
Et kritisk blik på valgets ideologi – Renata Salecl 17
Videoforelæsninger – DPU 17
Fra barndom til faktura | information.dk 17
Kontakt til skoler 16
Påvirkning? (Magt) 16
Teori U 2007 – Citater 16
Videnskab.dk – På med vanten – praktisk arbejde giver bonus i skolerne 16
(unknown or deleted) 15
Ugens citat på mobilen 🙂 15
(unknown or deleted) 15
Bachelorprojektet 15
Fremtidslaboratoriet – inspiration til din undervisning. 15
Hvordan kan man forstå udviklingen i den officielle tænkning om demokratiske dannelse i folkeskolelovene fra 1958 – 1993? 15
Det udmattede selv – sociolog og forfatter Alain Ehrenberg 14
Lærer på en efterskole – hvad er det de kan? 13
Måleraflæsning i skolen 13
Tag eleverne med på museum i Skt. Petersborg eller London 13
Lee Shulman. Pedagogical Content Knowledge. 13
Eksempler på formidling af evidens fra WWC 13
Nyt fra What Works Clearinghouse. 13
Smarte funktioner i YouTube 13
The truft about motivation 12
Ken Robinson says schools kill creativity 12
Paaske om pædagogik 11
Videnskab.dk – Forsker kritiserer det danske sociale system 11
Det uventede sker, 11
Interview med Carl Otte Scharmer 11
Lærerstuderende der blogger 11
Changelearning.ca 11
Når ‘What Works” ikke virker. 10
Elevernes læring og udvikling 10
Hent bloggen som bog 10
Lav din blog om til en bog 10
I can – India – teaching children to take charge 10
Carl Rogers 1902-1987 10
Hvad vil politikerne gøre for samarbejdet med lærerne? 9
Top 15 posts all times her på bloggen 9
(unknown or deleted) 9
Symphony of Science 9
Models and Predictors of Teacher Effectiveness: A Comparison of Research about Teaching and Other Occupations 2010 9
(unknown or deleted) 8
(unknown or deleted) 8
Kategorier på bloggen 8
Sammenkædede noter i OneNote 8
Kvalitet i e-læring med eval-U-ering som perspektiv 2011 8
De mest sete posts på bloggen oktober 2012. 7
Dannelse i medierne på Scoop.it 7
Eksempler på andre blogge – studerende ved NNS 7
Kiosko | Fremtidslaboratoriet 7
(unknown or deleted) 6
Sam Chaltain – The Freedom to Learn 6
Oversigt over bloggen uge 4 6
Nyt på bloggen uge 50 5
(unknown or deleted) 5
PALS i Holstebro – “det er simpelt, og vi behøver ikke tænke anderledes”. 5
Kvalitet i e-læring 2011 5
Specialpædagogik 4
Undervisningskendskab 4
Using Coaching to Improve the Fidelity of Evidence-Based Practices: A Review of Studies 2010 4
Teacher knowledge: What is it? 2010 4
Evidence-Based Narratives to Reconcile Teaching Practices in Academic Disciplines with the Scholarship of Teaching and Learning 2010 4
Fra videnssamfund til visdomssamfund? 4
Dannelse og forståelse – kan man forstå det, som man ikke har erfaret? Kan man forstå det, som man ikke kan kategorisere? 3
Teacher Educators: Their Identities, Sub-Identities and Implications for Professional Development 3
Notater til medieklip på Internettet vha OneNote 3
Der er lidt kritisk om PISA på 3
Videoer fra Canadian Counsil on Learning 3
(unknown or deleted) 3
Teacher Efficacy. Forskningsrapport 2008. 3
LGF 2
21st century pedagogy 2
3choiceandlossUdklip 2
Nyt på bloggen uge 49 2
Undervisning af tosprogede elever 2
Forskel og enhed! 2
Newschools 2
(unknown or deleted) 1
PALS – der er grund til bekymring. UP 2013 1
(unknown or deleted) 1
choice other peopleUdklip 1
Review – Knowledge about the effect of teacher training 2009 1
(unknown or deleted) 1
Journeys toward Becoming a Teacher 2010 1
choicepeople get frozen.Udklip 1
Jeg deltager bevidst på den måde, derfor opstår det på den måde (Scharmer) 1

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s