Hvad er dannelse?

Dannelse hævdes at være et af de helt centrale begreber i pædagogikken,  men hvad er det? Hvordan kan vi forstå begrebet dannelse på en frugtbar måde?  Her er nogle bud, som jeg har samlet, så I kan få lidt inspiration. Du er velkommen til at skrive en kommentar, hvis du støder på “definitioner”, der kan […]

Podcast fra Uddannelsesdebatten

Du kan finde en række podcast om forskellige emner som mobning, fællesskaber, klasseledelse, trivsel, inklusion, konflikthåndtering, motivationsformer mm. på http://uddannelsesdebatten.dk/da/podcast. Morten Bramming der er vært skriver: “#Udddebatpod er en podcast som sætter fokus på forskellige pædagogiske tilgange og emner og giver dig mulighed for at lytte til førende forskere, undervisere og teoretikere ganske gratis.!” God fornøjelse […]

PALS vurderet i forskningskortlægning af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 2014.

Læse hele rapporten her: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/Clearinghouse/Ramboell/FORSKNINGSKORTLAEGNING_UNDERVISNINGSMILJOE_OG_TRIVSEL.pdf.pdf Side 132 ff. “Sørlie, Mari-Anne & Terje Ogden: Immediate Impacts of PALS: A School-Wide Multi-Level Programme Targeting Behaviour Problems in Elementary School Type: Tidsskriftartikel Land: Norge Årstal for udgivelse: 2007 År for dataindsamling: Ikke oplyst Samlet evidensvægt: Medium Studiet undersøger effekten af programmet Positive Behaviour, Interactions and Learning Environment in Schools […]

Paradigmeskift i læreruddannelsen – brikker til en fælles vision for læreruddannelse i Nørre Nissum

Det følgende er et upubliceret bilag, der rummer den skriftlige del af et oplæg, som jeg holdt for kollegaer og ledelse i Nørre Nissum  maj 2008. Der er blevet refereret til bilaget af Per Fibæk Laursen i artiklen Teaching Lab og praksistilknytning i Unge Pædagoger nr. 2 2015, som et af baggrundspapirerne for Teaching Lab […]

Paradigmeskift i læreruddannelsen – brikker til en fælles vision for læreruddannelsen i Nørre Nissum

Det følgende er et upubliceret bilag, der rummer den skriftlige del af et oplæg, som jeg holdt for kollegaer og ledelse i Nørre Nissum  maj 2008. Der er blevet refereret til bilaget af Per Fibæk Laursen i artiklen Teaching Lab og praksistilknytning i Unge Pædagoger nr. 2 2015, som et af baggrundspapirerne for Teaching Lab […]

Forholdet mellem teori og praksis i en kompetenceudviklende læreruddannelse.

Specialeopgave ved DPU. Almen pædagogisk studieretning. Vejleder: Ole B. Larsen Udarbejdet af Hilmar Dyrborg Laursen, foråret 2004. Indholdsfortegnelse 1     Abstract……………………………………………………………………………………………………………………….. 3 2     Indledning……………………………………………………………………………………………………………………. 5 Problemformulering……………………………………………………………………………………………………………… 8 3     Metodiske overvejelser…………………………………………………………………………………………………… 8 4     Hvad er pædagogisk teori?……………………………………………………………………………………………. 10 4.1        Hvad er pædagogikkens faglige identitet?……………………………………………………………… 10 4.2        Hvad er den pædagogiske teori en teori for?…………………………………………………………… 11 4.3        Hvordan […]

Uddannelsesdebat 3. og 4. okt. 2014 i Nørre Nissum

  Det bliver et par spændende dage med oplæg og diskussioner om uddannelse i fremtiden, dannelse og kompetencer, efterskoler og dannelse, inklusion, den nye folkeskolereform m.v. Der kommer både politikere, erhvervsfolk og uddannelsesaktører, og debatterne skal styres af bl.a. Clement Kjersgaard. Jeg vil opfordre alle lærerstuderende og andre med interesse i uddannelse til at deltage. […]

Kreativitet og uddannelse

I forlængelse af den nye målstyrede undervisning i den nye skolereform og den logik, der ligger til grund for en del af denne tænkning, er her et par påmindelser om, at kreativitet måske ikke lige er noget man bedst fremmer gennem en stram målstyret didaktik. Først Sir Ken Robinson. Så Lene Tanggard, professor i kreativitet […]