Didaktik


Almen Didaktik

Faget er et syntesefag forstået på den måde, at det anvender indhold fra andre fagområder i uddannelsen (linjefag, pædagogik, psykologi, praktik m.v.). Det afgørende bliver her at fastholde det almendidaktiske perspektiv, og derfor er det afgørende, at du har god forståelse for målene nævnt herunder.

Det overordnede mål er, at den studerende tilegner sig teoretisk indsigt og praktiske kompetencer til

1) at beskrive, analysere og vurdere undervisningspraksis, samt

2) selvstændigt og i et samarbejde med elever og kolleger at træffe og begrunde valg i forbindelse med at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, under hensyntagen til kompleksiteten i praksis og med skolens samlede opgave for øje.

Så er der en række mål herunder:

a)  at analysere skolens formål, mål og indholdsbestemmelser for såvel egne linjefag som for andre fag som grundlag for at udarbejde en sammenhængende undervisning, der sikrer en bred flerfaglig progression i relation til en gruppe af elever og for at indgå i undervisningen, hvor tværgående emner og problemer er i centrum

b) at anvende didaktisk forskning i forbindelse med planlægning, udførelse og evaluering af undervisning

c) at iagttage, analysere og vurdere elevens kompetencer på tværs af fag og i lyset af elevens alsidige udvikling.

d) at beskrive, analysere og vurdere undervisningspraksis og elevens læring, med henblik på at opstille problemstillinger for skolens udvikling,

e) at anvende it som didaktisk redskab i forbindelse med forberedelse og udførelse af undervisning

f) at sammentænke skolens almene bestemmelser om differentiering, elevmedbestemmelse, projektarbejde og evaluering med bestemmelserne for de enkelte fag med henblik på at udarbejde planer, gennemføre og evaluere undervisning for en elevgruppe

g) at kunne forholde sig kritisk undersøgende og udviklende til didaktiske kategorier som mål, indhold, metoder, arbejdsmønstre og evaluering, og dermed forholde sig til forskellige opfattelser af, hvordan læseplaner kan konstrueres

h) at samarbejde med kolleger om at udarbejde fælles faglige og pædagogiske mål, fælles indhold og fælles former for undervisningen af elever,

i) at samarbejde med eleven og gruppen af elever med blik for elevens perspektiv og meningsskabelse i undervisningen,

j) at rammesætte og lede undervisning og læreprocesser på et demokratisk grundlag.

Det er naturligvis afgørende, at du som lærerstuderende har solidt kendskab til disse mål, således du kan målrette din indsats i forhold til de krav, der er til eksamen. (Centrale kundskabsområder kan du se i Studieordningen).

Hvad er det, I skal? (ifølge Studieordningen)

1) I skal lave to obligatoriske øvelser – en med fokus på tilrettelæggelse på første studieår, og en med fokus på analyse på andet studieår.

2) I skal udarbejde min fire problemstillinger der tilsammen dækker fagets mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder. (Danner grundlag for lodtrækning til eksamen).

3) I skal lave en digital portfolio, hvor min to produkter indgår set over begge dele af forløbet.

4) I skal tilegne jer kundskaber og færdigheder indenfor de områder, der er nævnt i Studieordningen, med henblik på at nå de mål, der er nævnt ovenfor.

Jeg håber bloggen, kan være til hjælp i den forbindelse.

God fornøjelse med studiet.

Hilmar Dyrborg Laursen.

Lektor cand. pæd.

En tanke om “Didaktik

 1. Hilmar Dyrborg Laursen Indlæggets forfatter

  Overordnet set kan min egen antagelse sammenfattes i, at studiet i almen didaktik handler om at konstruere en meningsfuld og dynamisk fortælling om undervisning.
  – Konstruere fordi den skabes af den studerende i en vedvarende dialog mellem egen forforståelse, kulturens redskaber, andre mennesker og praktiske erfaringer med undervisning.
  – Meningsfuld for den enkelte, den kultur og det samfund, som den skal virke i, fordi den kan begrundes og er rimelig i forhold til samfundets normer.
  – Dynamisk så den udvikles i forhold til ny viden, nye udviklingstendenser i samfundet, nye udfordringer i skolen og nye erfaringer.
  – Fortælling – fordi det er gennem eksternalisering, at vi bliver bevidste om, og bedre stand til at kommunikere om vores antagelser, holdninger, begrundelser og teorier om undervisning. Fortælling (set som en proces) hjælper os til at ordne, skabe struktur og mening.

  Der mit håb, at arbejdet med fagets indhold kan bidrage til konstruktionen af en sådan meningsfuld og dynamisk fortælling om undervisning.

  Svar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s