Studieprodukt 3


Indhold:

De områder, der er i særlig er i fokus i forløbet, jf. fagets ckf’er, er:

  • 1-a) Pædagogiske ideer i et historisk, samfundsmæssigt forandringsperspektiv.
  • 1-c) Enhed og differentiering – det politiske, sociale og kulturelle grundlag for folkeskolens og alternative skoleformers udvikling.

 de tekster der er nævnt i semesterplanen i de uger, hvor temaet er ”Dannelse i filosofisk og etisk perspektiv”

  • oplæg fra lærere
  • selvvalgt litteratur
  • ikke mindst de tanker, som I selv gør jer i mødet med indholdet.

 

Studieprodukt

Studieproduktet, der skal udarbejdes i tilknytning til tredje studieforløb, skal indeholde

1)      en pædagogisk problemstilling, der omhandler dannelse og opdragelse. (Problemstillingen kan nemt identificeres i fx artikler og kronikker – se fagbladet Folkeskolen, aviser, etc.)

2)      en filosofisk og etisk belysning af problemstillingen, med inddragelse af teorier og begreber på området.

3)      jeres egne tanker.

Eksempler på spørgsmål der kunne inddrages:
Hvordan kan man opdrage til frihed gennem tvang? (Det pædagogiske paradoks)
Hvordan kan man tænke almen dannelse (dannelse for alle), hvis vi ikke har fælles værdier?
Hvad er mit pædagogiske grundsyn? Hvordan kan jeg beskrive mit eget grundsyn, mit menneskesyn og mine pædagogiske værdier?

I kunne i gruppen interviewe hinanden og lave analyser af disse interviews m.h.p. at blive mere bevidste om, det grundlag, som I hver især tænker ud fra. Det kunne fx tage udgangspunkt i undersøgelsen af en påstand: Hvorfor synes jeg, at børn skal have en fast hånd? Hvorfor synes jeg, at børn skal have mulighed for at være med til at bestemme, hvad vi skal arbejde med i skolen? Hvorfor er jeg uenig med min kollega om… ?).

Omfang og andre rammer:

Studieproduktet er enten:

a)      en skriftlig rapport der har et omfang på 10 normalsider, eller

b)      et alternativt produkt der aftales nærmere med læreren i faget
Det kan f.eks. være

  • analyser af empiri (observationer, interview, spørgeskemaundersøgelser, m.v.) fra praktikken, egen praksis eller interview i gruppen
  • udarbejdelse af en artikel om dannelsesperspektivet i filosofisk og etisk belysning til et tidsskrift eller en avis.
  • et kunstnerisk produkt (billede/billedcollage, digt, sang, film, etc.) med teoretiske begrundelser og perspektiveringer.

Hvad enten der er tale om produkttype a eller b ovenfor, så lægges der vægt på inddragelse af teorier, begreber, forskning og (praksis)erfaringer, i arbejdet med problemstillingen og analysen.

Aflevering

Der skal afleveres i grupper, og der skal laves individuelle deklarationer på baggrund af nedenstående krav.

Deklarationskrav:

a)      Hvordan lever studieproduktet op til målene for forløbet?

b)      Hvordan bidrager arbejdet med studieproduktet til din forberedelse til professionel lærervirksomhed?

“At forstå sig selv i det sagte og gjorte er at være i et selvforhold til den væren-i-verden og det sagsforhold, som man altid allerede er i, før man tænker over det.”

Finn Thorbjørn Hansen (2008): At stå i det åbne (s. 23).

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s