Pædagogisk brug af test. DPU 2009


Link til publikationen

http://edu.au.dk/forskning/omraader/danskclearinghouseforuddannelsesforskning/udgivelser/paedagogiskbrugaftest/

 

Sammenfatning

Hvad ønsker vi at få at vide?

Hvordan kan grundskolelæreres individ- og klassecentrerede

brug af data fra test forbedre læreres didaktiske og/eller fagdidaktiske

tiltag i klasser med almindelige elever? Spørgsmålet

vedrører alene testtyper, som indgår i nationale test i

de nordiske lande. Og hvordan indvirker indførelsen af testning

på læreres didaktiske beslutninger og elevers læringsadfærd?

Hvem ønsker at vide det og hvorfor?

I maj 2007 tog Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

initiativ til gennemførelse af et systematisk review med

titlen “Pædagogisk brug af test”. En brugerundersøgelse gennemført

i 2006 pegede på dette som et centralt spørgsmål.

Inspirationen hertil var bl.a. introduktionen af nationale test

i Danmark. Men tilsvarende test anvendes også i Norge og

Sverige.

Det systematiske review bygger på principielt al den forskning,

der nationalt og internationalt er produceret omde to

problemstillinger i perioden 1980-2008. Undersøgelsen sigter

derfor mod at finde evidens for, om og da hvorledes testdata,

der stammer fra test af samme type som nationale test i

Skandinavien, kan fungere som pædagogisk værktøj for

lærere, samt at afdække virkningerne af, at testning indføres.

Denne undersøgelse behandler ikke de nationale test i Danmark,

Norge og Sverige, men er en meta-undersøgelse af

internationale studier af tilsvarende test.

Hvad fandt vi frem til?

Vi fandt frem til at grundskolelæreres individ- og klassecentrerede

brug af testdata i klasser med almindelige elever for-

9

clearing_test.qxp20:Layout 1 27/04/09 12:08 Side 9

bedres, når de didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger

på test, som lærerne oplever et medejerskab for.

Vi fandt fremtil, at introduktion af test fra instanser over klasseniveau

med det formål at indvirke på undervisning og elevers

læringsadfærd har virkninger på curriculum, undervisning

og tidsforbrug, på elevernes følelsesreaktioner, motivation,

læringsadfærd og selvværd. Positive virkninger af central

administerede testmodsvares af negative virkninger, især for

de svagt præsterende elevers vedkommende.

Den information, som kan fås fra test, kan bedres ved, at der

sammen med testdata tilbydes respons- og/eller fejltypeanalyser

af elevernes besvarelser. Svaret antyder, at læreruddannelsen

bør inddrage lærerkompetencer til både at udvikle

lokale test og til at fortolke faglige analyser af testdata fra centralt

producerede instanser.

Hvad er implikationerne?

Praksis:

Policy:

Forskning:

10

clearing_test.qxp20:Layout 1 27/04/09 12:08 Side 10

elevens læring. I denne forskning bør også inddrages registrering

af testtypernes betydning for denne indvirkning.

Hvordan kom vi frem til disse resultater?

Dette systematiske review er gennemført på det grundlag, der

er beskrevet i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings

Konceptnotat

Hvor kan der findes mere information?

Undersøgelsen indgår i

Evidensbasen, som Dansk ClearinghouseforUddannelsesforskning har etableret.Her kanman

også finde et link til det forskningsgrundlag,

Konceptnotatet,som styrer forskningsprocessen i

Dansk Clearinghouse forUddannelsesforskning

, se http://www.dpu.dk/clearinghouse.

.Det er skabt ved gennemløb af en række trin og processer på

eksplicit og transparent vis.Dansk Clearinghouse forUddannelsesforskning

har valgt i denne sammenhæng at anvende

et særligt software til arbejdet, EPPI-Reviewer. Til at organisere

forskningen om pædagogisk brug af test i dette systematiske

review er der opstillet en konceptuel model for test

og testdatas pædagogiske indflydelse.

Der bør gennemføres forskning, som anvendermetoder, der sikrer en bedre indsigt i virkningen på undervisning

og elever af gennemførelse af nationale test. Resultaterne

peger desuden på, at der bør gennemføres primærforskning

til belysning af alle de “veje”, som kan indvirke på

For beslutningstagere og tilrettelæggere af uddannelsespolitik,politikere og embedsmænd, kan resultaterne

hjælpemed til at udpege de styrker og svagheder, somanvendelsen

af nationale test kanmedføre sompædagogisk/didaktisk

redskab.

Undervisere skal være opmærksomme på, at nationaletest genererer testdata, hvis information skal fortolkes.

Den eksisterende forskning siger ikke meget om, hvorledes

det sker, eller hvordan den potentielle information, somrummes

i testdata, eventuelt kan udnyttes. De nationale test kan

have både positive og negative virkninger. Især bør opmærksomheden

rettesmod de negative virkninger på især de svagt

præsterende elever i formaf reduceret læringsadfærd,manglendemotivation

og selvværd. Foranstaltninger, der kanmodvirke

disse effekter, bør inddrages i den pædagogiske tilrettelæggelse

og dagligdag.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s