Seks vejvisere til fremragende undervisning. Hattie 2013


I Synlig læring, Dafolo 2013, opstilles på baggrund af Visible Learning 2009 seks vejvisere til fremragende undervisning.

“1. Læreren er en af de stærkeste påvirkningsfaktorer i forbindelse med læring.

2. Læreren må være vejledende, påvirkende, omsorgsfulde og aktivt passioneret engageret i undervisnings- og læringsprocesser.

3. Lærere må være bevidste om hver eneste elevs viden og kunnen og være i stand til at konstruere mening og meningsfulde oplevelser på den baggrund. Læreren må have tilstrækkelig viden om og forståelse af det faglige stof til at give meningsfuld og hensigtsmæssig feedback,så hver enkelte elev progressivt bevæger sig igennem lærerplanens niveauer.

4. Lærere og elever må kende læringsmålene og kriterierne for målopfyldelse i lektionerne, vide, i hvilket omfang samtlige elever opfylder disse kriterier, og vide, i hvad næste skridt er i lyset af afstanden mellem elevernes nuværende viden og forståelse og kriterierne(….)

5. Lærere må bevæge sig fra enkeltideer til mange forskellige ideer og derefter forklare og udbygge disse ideer, så eleverne konstruerer og rekonstruerer viden og ideer. Det er ikke viden eller ideer i sig selv, men elevernes konstruktion af denne viden og disse ideer, der er det afgørende.

6. Skoleledere og lærere må skabe skoler, lærerværelser og klasserum, hvor fejl bydes velkommen som en læringsmulighed, og hvor lærere kan føle sig trygge ved at lære, lære om igen og udforske viden og forståelse.” Synlig Læring. John Hattie. Dafolof 2013, s. 47

Du kan læse mere om Visible learning her.

De seks punkter kan helt sikkert inspirere og give anledning til drøftelser. Jeg finder selv punkt fem lidt problematisk, hvis det f.eks. ses i lyset af Wolfgang Klakis analyse af formale og  materiale dannelsesteorier og hans teori om kategorial dannelse, hvor indholdet netop har afgørende betydning for elevernes dannelse.  Jeg tænker selv, at uanset om vi kan måle det eller ej, så er det vel stadig vigtige, at indholdet kan åbne væsentlige sider af den verden, de er en del af.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s