Bavnebakkeskolen- erhvervsklassen


Fra hjemmesiden.
Principper for erhvervsklassen
 
 
GENERELT:
Erhvervsklassen er et tilbud til Støvring kommunes unge på folkesko­lens 8. – 10. klassetrin. Klassen henvender sig til elever, der er normaltbegavede og derfor ikke har behov for specialundervisning; men som har behov for et andet tilbud, fordi de af andre grunde ikke kan tilpasse sig det traditionel­le undervisningstilbud. De skal være i stand til at kunne opfylde kravet om undervisning i form af virksom­hedspraktik.
 
MÅL:
At give eleverne:
– de størst mulige faglige færdigheder/folkeskolens afgangsbevis.
– kendskab til og mulighed for deltagelse i erhvervslivet.
– øget kendskab til samfundets fritidstilbud.
– bevidsthed om egne ressourcer/handlemuligheder.
 
HVORDAN:
Eleven taler med sine forældre, klasselærer og skolevejleder, hvor­efter de indbydes til en samtale med erhvervsklassens lærere.
Optagelsen i erhvervsklassen er en frivillig beslutning, som alle parter skal være enige om, og det er altid muligt at vende tilbage til sin “gamle” klasse eller finde et bedre egnet undervisningstilbud.
 
STRUKTUR:
Eleverne har op til 20 lektioners undervisning fordelt på de fire formiddagslektioner på ugens 5 dage. Om eftermiddagen er de i er­hvervspraktik i en erhvervsvirksomhed mellem 10 og 22 timer om ugen. Der er desuden 3 x 2 ugers sammenhængende heldagspraktik, en uges lejrskole samt hytteture efter behov. Der er elevbetaling i rimeligt omfang i forbindelse med “ud af huset” aktiviteter.
Der er tilknyttet så få lærere til klassen som muligt, og alle til­knyttede lærere deltager så vidt muligt i hytteture og lejrskole.
 
 
UNDERVISNINGENS INDHOLD:
 
FAGLIG DEL:
Undervisningen omfatter fagene dansk, matematik, engelsk, idræt, samfundsfag samt træ- og metalsløjd. Der tages udgangs­punkt i den enkelte elevs standpunkt, og der lægges en individuel plan for under­visningen og erhvervspraktikken.
Der kan aflægges folkeskolens afgangsprøve i dansk og matema­tik.
Alle elever får et afgangsbevis ligesom skolens øvrige elever. 
 
PRAKTISK DEL:
Undervisningen bliver kombineret med virksomhedspraktik, og der bliver lagt stor vægt på erhvervsorientering og virksomhedsbe­søg.
Eleverne forestår selv rengøringen af deres lokaler.
Der er i perioder værkstedsarbejde, hvor der fremstilles ting til brug i klassen eller ting, som “bestilles” af skolen. Desuden samarbejdes med Kernehuset om reparation af legeredskaber o.l. Der er en ugentlig maddag, hvor eleverne laver hverdagsmad som spises i fællesskab.
  
FRITIDSDEL:
Her får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med og afprøve forskellige fritidstilbud. Der bliver arrangeret for­skellige eks­kursioner fra 1 til 7 dages varighed til mål i og udenfor Støvring kommune.
Bag undervisningen ligger et helhedssyn, hvor det forsøges at belyse livets forskellige sider med det mål at give eleverne mere selvtillid og overblik over egne ressourcer/handlemulig­heder i såvel arbejds- som fritidsliv.

En tanke om “Bavnebakkeskolen- erhvervsklassen

  1. Pingback: Videnskab.dk – På med vanten – praktisk arbejde giver bonus i skolerne | Pædagogik og didaktik på bloggen

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s