Kvalitet i opmærksomhed


A room with a view (Kladde)

En berigende samtale med en ven opløftede mig og gjorde mig rigtig glad. Den fik mig til at tænke på vigtigheden af, at vi drager omsorg for de steder, hvor verden åbner sig for os. Det kan være samtaler, en bog hvor vi hjælpes på vej, a room with a view, hvor vi stopper op, at lader livet komme til, en sejlbåd osv.  Places, steder er ikke kun steder i omgivelserne, men også steder i vores opmærksomhed, hvor vi kan være tilstede på forskellige måder. Hvordan og hvor vi er tilstede, når vi oplever kvaliteter i livet?

I’ve been blind too blind to tell false from true
I’ve been so busy running
never stopped to think where I was running to
But I’ve learned my lesson from the tears I’ve had to cry Sometimes it helps to take your time
to sit alone and watch the world go by
Cause every day it’s new
Thank God for this beautiful view
Every day it’s new
Thank God for this beautiful view

Stilheden er et godt fif, som flere filosoffer og kloge hoveder har peget på. (Tina Dickow fortalte i interview, at sangen er skrevet på et tidspunkt, hvor hun var i London og havnede i en lejlighed, hvor der ikke var meget at give sig til. En del sange blev til i den lejlighed)

Alligevel kan det måske være en pointe, at gå længere ind i “sindet” eller rettere kvaliteten ved vores opmærksomhed.  To forhold springer frem her, og de hænger sammen. Det ene  er intentionen, som er spørgsmålet om, hvorfor vi er tilstede er opmærksomme osv. Det andet er det “sted” i sindet, hvorfra iagttagelsen udgår. Opmærksomhedsfeltet.

Der i følge Scharmer fire opmærksomhedsfelter.

 1) Downloading Det første opmærksomhedsfelt. Udgangspunktet er inden for mine egne grænser. Jeg ser verden som en bekræftelse af mine egne mentale modeller og strukturer. Jeg “downloader” de mentale modeller, jeg har i hovedet i forvejen. Intet nyt trænger ind. Vi ser netop ud af øjnene, og det vi ser ud (projicerer-overfører) er vores egne mentale modeller.

Tina Dickow ser ud af vinduet, og får øje på det hun ser ud af øjenene. Hun skriver en sang, om det hun ved i forvejen.

 2) Seen. (Åbent sind) Det andet opmærksomhedsfelt. Udgangspunktet for min opmærksomhed er på grænsen mellem den betragtende (den der ser) og det betragtede (det man ser). Jeg ser verden udefra – som et sæt ydre objekter. Faktuel lytning, at åbne sig for virkelige data omkring sig, debat osv. er eksempler på dette.

Tina Dickow ser ud af vinduet, og iagttager det der kommer ind af øjnene fra verden udenfor ser ud.  Hun laver en sang, der rimer på det hun ser.

“Der er tre væsentlige principper, der kan hjælpe os med at bevæge os fra downloading til seen: 1) at have en klar opfattelse af spørgsmålet og intentionen, 2) at gå ind i væsentlige kontekster og 3) at nultille/slippe alle meninger og indgroede opfattelser og være parat til at undres.” (Teori U, 2008,s. 133. 1) Hvad ser vi efter og hvorfor? 2) Hvor kan vi se efter det? 3) Glem alt hvad du ved i forvejen. (Observation).  

3) Sansning : (Åbent hjerte) Det tredje opmærksomhedsfelt. Grænsen mellem den betragtende og det betragtede udslettes. Jeg bliver selv en del af det billede jeg ser på. Jeg ser (sanser) verden indefra – fra det sted, hvor verden er ved at blive formet. Jeg ser fra feltets perspektiv.

 Tina Dickow “springer” mentalt ud af vinduet ser et billede af sig selv sidde på en stol og se ud på verden uden for vinduet, hvor der bl.a. er en mand, der kommer træt hjem fra arbejde. Hun prøver at mærke efter med sit hjerte, hvordan verden opleves fra de forskellige menneskers synsvinkel.

“Der er fire hovedprincipper, der spiller ind, når vi går ind i sansefeltet: 1) at oplade sansebeholderen (skabe gode forudsætninger, motivation), 2) at fordybe sig totalt, 3) at omdirigere bevidstheden (så man selv kommer med på billedet) og 4) at åbne sit hjerte.” s. 148. (“At åbne hjertet betyder at få adgang til og aktivivere de dybere niveauer i vores emotionelle opfattelser. At lytte med hjertet betyder i bogstaveligste forstand at bruge hjertet og vores evne til forståelse og kærlighed som et redskab for opfattelse. Når vi der til, kan vi faktisk se med hjertet.” (Teori U, 2008, s. 151)

4.  Presencing. (Åben vilje) (En blanding af ordene sansning og nærvær i nutid)  Det fjerde opmærksomhedsfelt. (“Den afgørende forskel mellem sansning og presencing er, at det at sanse i almindelighed flytter perceptionen til den nuværende eksisterende helhed, mens ‘presencing’  flytter den til kilden, hvorfra den opstående, mulige fremtid spirer frem.” (Teori U, 2008,s. 163.)

“Grænserne mellem tre forskellige slags nærvær begynder at opløses: fortidens nærvær…fremtidens nærvær…..og nærværet med ens autentiske Jeg.” (Teori U, 2008, s. 165.

Hvad er min opgave her i tilværelsen, set i lyset af hvem jeg er, og det verden (fremtiden)  kalder mig til?

Principper. 1) at give slip og overgive sig til det ukendte. 2) At gå gennem nåleøjet. (Invertion) Den tærskel hvor alt unødigt må smides væk, og man begynder at “bevæge sig hen mod sit jeg ud fra fremtiden.” (Teori U, 2008, s. 182.  3) Et højere (autentisk) nærvær og Jeg opstår. 4) Stedets betydning: at skabe et uforbeholdent rum for intens lytning. Handler om stedets kraft. (Måske det Løgstrup og andre har oplevet i deres gåture i naturen. Måske er det det Dickow oplevede?)

Tina Dickow sidder opslugt i verden på en stol….. og “precenser ud af vinduet” 🙂 . Hun mærker og prøver at fornemme,  hvad fremtiden fortæller hende, hun bør skrive en sang om. Alt hun har lært smelter sammen med det ønske om en mulig sang, som fremtiden hvisker hende i øret.

Hun skriver sangen, og takker Gud for det smukke syn.

I need a room with a view
An armchair by the window
a cup of coffee and a cigarette or two
Watch the sky turn from hazy grey to black
Watch my neighbours go to work
and look exhausted and burned out when they get back
Thinking bout you
Thank God for this beautiful view

I recall you took me swimming
the sea was dark and cold
Youd been there many times before
with many different girls, Id been told
But whats a man without a past
We love him for his lies
and then we try to break him down to make it last
till they come true
Thank God for this beautiful view

Beautiful view
you, you, you…
I still love you

The dark is falling
the city fills with lights
Cars like shining pearls on strings
moving through the emptiness of night
The wine is running to my head
Im spellbound by the moment
cant get up, cant find the strength to go to bed
without you
Thank God for this beautiful view

Beautiful view
you, you, you…
I still love you

Ive been blind
too blind to tell false from true
Ive been so busy running
never stopped to think where I was running to
But Ive learned my lessons
from the tears Ive had to cry
Sometimes it helps to take your time
to sit alone and watch the world go by
Cause every day its new
Thank God for this beautiful view

Every day its new
Thank God for this beautiful view
Thank God for this beautiful view

(At være i kontakt med Jeg´et mit Arbejde/opgave – i lyset af den fremtid, der er en mulighed.

En tanke om “Kvalitet i opmærksomhed

 1. Hilmar Laursen Indlæggets forfatter

  Jeg tænker, at disse overvejelser over opmærksomhedsfelter og de erkendelser, som vi får adgang til, både med fordel kan reflekteres i forhold til vores daglige væren og gøren og bestemt også i forhold til forskning, dialog, undervisning m.v.

  Eks:
  1) Downloading. Man udtrykker egne mentale modeller. Ingen lytning.
  2) Debat. Åbent sind. Vi lytter til den andens argumenter og fremfører egne synspunkter.
  3) Samtale (Empatisk).Åbent hjerte. Vi forsøger at forstå den andens perspektiv indefra.
  4 Skabende dialog. Åben vilje – vi ved ikke, hvor samtalen fører os hen.

  Svar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s