Tag-arkiv: Nærvær

Mindfulness i skolen?

Hør nu efter, følg nu med….vær opmærksom!

Mindfulness indføres stadigt flere steder rundt om i verden som modvægt til en stresset hverdag med mange skift, krav til bl.a. større faglighed og et overfyldt medielandskab, hvor vi konstant bombarderes med indtryk, som både voksne og børn skal forholde sig til. Og hvor ofte oplever vi ikke, at vores opmærksom er et andet sted end der, hvor vi er? Den delte fleksible opmærksomhed, hvor vi holder mange bolde i luften og ofte forstyrres og afbrydes, fokuserer ofte på meget andet end det, som vi er igang med lige nu.

Hvad mon det betyder for elevernes udbytte af undervisningen? “Hør nu efter”, siger vi lærere til eleverne, men vi lærer dem ikke altid, hvordan man lærer at høre efter og være opmærksom. Det er som om, at vi tror, at det er noget, som man bare kan eller ikke kan. Men hvad nu hvis, det kan læres, som man kan lære at læse eller spille fodbold?

“Hjerneforskeren Peter Vestergaard Poulsen, lektor og ph.d. Anne Maj Nielsen og dr.phil. Jes Bertelsen – og en lille håndfuld lærere – er nogle af dem, der har trænet meditation og empati med folkeskoleelever i 3. og 5. klasse, og som har oplevet forbløffende gode resultater……

Børn, der har meditation på skoleskemaet, er bedre til at koncentrere sig, bedre til at holde uro ude, bedre til at berolige sig selv – og klasserummet har et meget lavere støjniveau og en venligere stemning. Det betyder færre konflikter og mindre mobning.” (http://www.folkeskolen.dk/68038/mindfulness-og-empati-i-skolen–den-noedvendige-empati)

Jeg har studeret fænomenet et par år i både teori og praksis, og jeg har ofte tænkt på, at der må være ret mange pædagogiske perspektiver i det. Man lærer bl.a. at blive stille indeni, fordybe sig, koncentrere sig, være opmærksom osv., hvilket er meget vigtigt både set i forhold til vores helbred, vores livskvalitet, og i forhold til vores mulighed for at lære noget i dybden. Men gennem mindfulness får vi også mulighed for at lære noget om os selv, og alt det der foregår i kroppen, sindet og følelserne. Vi lærer noget om, hvem vi er, og det er vel også det, at dannelse handler om. Måske er tiden er kommet til, at bevidst nærvær (mindfulness) bør blive en større del af en perspektivrig praksis i den danske skole?

Du kan se mere om mindfulness her under, hvor jeg har samlet nogle kilder på området. Se desuden Fra videnssamfund til visdomssamfund hvor jeg skriver lidt om stilhedens muligheder og henviser til litteratur.

Mindfulness i praksis

Nærvær i skolen – Risskov skole.

Hvad kan vi bruge det til i skolen?

Hvad er mindfulness?

Mindfulness er ikke teknikkerne eller et nyt pædagogisk koncept. Det er en evne til at være opmærksom på særlig måde, som altså er mere eller mindre udviklet i alle mennesker.

Det er den mentale evne til målrettet at bringe bevidsthed til ens sansning i nuét. Hvad er det, jeg oplever lige nu? Hvad føler jeg? Hvad tænker jeg? Hvad mærker jeg i kroppen? Hvad er der af lyde i rummet omkring mig? Hvad er der af farver og former? I de fleste definitioner er det understreget, at der er tale om et ikke-vurderende nærvær. Det handler med andre ord om, at blive bevidst om det, der er lige nu, uanset om det føles behageligt eller ubehageligt.

Et par eksempler på definitioner:

“Bevidst nærvær er den form for tilstedeværelse  der kommer af at være opmærksom på det der er i nuet, uden at bedømme eller vurdere.” The mindfull way. Mark Williams m.fl. Akademisk Forlag 2008, s. 55.

“Mindfulness er en speciel form for opmærksomhed. Det handler om at være fuldt bevidst og opmærksom på den situation eller det øjeblik, man befinder sig i. At ens opmærksomhed er der, hvor man befinder sig rent fysisk. At man er opmærksom på kaffen, mens man drikker den……Det handler ikke om at undgå, at tankerne vandrer, for det kan man ikke. Det handler om at blive bevidst om, at det sker, når det sker, og så igen rette opmærksomheden mod det aktuelle øjeblik, man befinder sig i.” Mindfulness – manual til bevidst nærvær. Morten Sveistrup Hecksher m.fl. 2010, s. 21.

Jon Kabat-Zinn definerer det på videoen her:

Forskellige øvelser.

Et par sites hvor du kan finde mere information.

Free the mind. En dokumentarfilm af Phie Ambo.

Forskning på området. (University of Wisconsin-Madison. Center for Investigating Healthy Minds). Publicerede artikler fra Center for Investing Healthy Minds. Richard Davidson m.fl.)

Stilhedsrevolutionen.dk. (Efteruddannelse og gratis træningsmateriale).

Liste over resurser fra  Center for Investegating Healthy Minds.

En del af bøgerne er oversat til dansk.

Books on meditation and mindfulness

Books for mindfulness with children and adolescents