Tag-arkiv: Positiv psykologi

Martin Seligman – positiv psykologi og positiv pædagogik

Positive education. Martin Seligman m.fl. Oxford Review of Education, vol 35, nr. 3. 2009 S. 297.

Vi ved med andre ord en masse om, hvad positive følelser, engagement og mening betyder for mennesker (kreativitet, glæde, produktivitet, trivsel, læring osv), og alligevel fokuserer politikerne på mere dansk og matematik som svaret til folkeskolen i det 21. århundrede. Andre steder peger de på mulighederne for en blomstrende skole, hvor mennesker udvikler deres potentialer og forudsætningerne for et lykkeligt liv.

The Geelong Grammar School Project arbejder med en pædagogik på baggrund af Martin Seligmans forskning.

“More than 160 Geelong Grammar staff have taken part in intensive residential training courses with Professor Martin Seligman and his team of experts through which they learned and practiced Positive Psychology principles and skills.

Teachers are able to use the science of Positive Psychology in their classes and activities and it is in this way that Positive Education influences every student – in the classroom, on the sports field and in their House – at each of our campuses, every day.

‘Geelong Grammar School is the pioneer in the world in taking steps to introduce this type of learning through all aspects of an educational curriculum. In doing so, I believe that Geelong Grammar students who go through the programme will be less likely to suffer from depression – which is increasing in epidemic proportions in many western countries, including Australia – and will lead more positive and fulfilling lives.´ (http://www.ggs.vic.edu.au/Philanthropy/Overview.aspx)

Hvorfor er der ikke mere fokus på det politisk set? Der forsøger man at gå i de fodspor, der fører til de bedste placeringer på PISA-ranglisten, og nu er det Canada, der har gjort det godt i den sammenhæng. Visionen om den gode skole og det gode liv er blevet til en placering på en tvivlsom rangliste. Er det virkelig det, vi vil med vores skole? I min optik er det dybt forarmende. Et lykkeligt samfund er ikke et samfund, hvor vi er rige økonomisk set, og hvor vi klarer os bedst i konkurrencen. Et lykkeligt samfund er et samfund, hvor mennesker kan blomstre, engagere sig og opleve mening med tilværelsen. Og mon ikke den længste vej alligevel viser sig at være den korteste, hvis man også ønsker langsigtet bæredygtig økonomisk vækst. Mon ikke det er de værdier, der har ført vores samfund frem til det sted, vi er i dag? Man kan naturligvis opleve engagement, positivitet og mening i dansk- og matematikundervisning. “Mine undersøgelser i Finland viser, at mange elever finder flow i en hverdagsundervisning, der er præget af ro, fællesskab og målrettet fordybelse. Men som tidligere nævnt kan man slet ikke komme i flow, hvis man ikke har en vis portion af evnen til henholdsvis opmærksomhed og koncentration. Læsning og læseundervisning træner begge disse evner og er derfor et nærliggende område at sætte ind på, hvis man vil forbedre elevernes muligheder for at komme i flow.” (Frans Ørsted Andersen, 2011, s. 95 f.). Min anke mod den politiske diskurs (dis kurs) om folkeskolen er derfor ikke, at eleverne skal lære dansk og matematik, men baggrunden for og målet med , at de skal have mulighed for det. Hvad er det for et samfund, vi ønsker os? Har vi  muligheder for at sætte en dagsorden på baggrund af vores værdier, eller er det markedskræfterne, (det globale videnskapløb) der dikterer det valg for os?  Min trøst et, at det er markarbejderen, der langer politikken udover disken, og så længe der er lærere med hjertet det rette sted og dømmekraften nogenlunde intakt, der har mod til at opdrage og danne til det gode liv i det gode samfund, så vil jeg sætte min lid til deres dømmekraft. Man kan så håbe på poltisk opbakning i det projekt.  

Hør og se Seligman fortælle om positiv psykologi og pædagogik her:

Du kan læse mere om positiv pædagogik her: http://www.ppc.sas.upenn.edu/positiveeducationarticle2009.pdf

Seligmans hjemmeside.

http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/newsletter.aspx?id=1551

The Geelong Grammar School Project: 

http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/Default.aspx

Positiv psykologi i skolen. Frans Ørsted Andersen. Dafolo. 2011.

Flowteorien: https://peadagogikogdidaktik.wordpress.com/2012/03/07/mihaily-csikszentmihaly-flow-teorien/

Positivitet: https://peadagogikogdidaktik.wordpress.com/2011/10/31/positivitet-barbara-fredrickson-2010-notat/

Flow i folkeskolen:https://peadagogikogdidaktik.wordpress.com/2011/11/10/flow-i-folkeskolen-positivitet/

Mihaily Csikszentmihaly – Flowteorien

“Flow er en fornemmelse af, at ens færdigheder står i et passende forhold til de foreliggende udfordringer i et målrettet, regelstyret handlingssystem, der afgiver tydelige signaler om, hvor godt man klarer opgaven. Koncentrationen er så intens, at der ikke er nogen opmærksomhed tilovers til at tænke på noget uvedkommende eller bekymre sig om problemer. Bevidstheden forsvinder, og tidsfornemmelsen ændres” . (Mihaily Csikszentmihaly 2008. I: Positiv psykologi i skolen. Frans Ørsted andersen.2011.

Hvad gør livet værd at leve? Hvad gør os lykkelige? Mahaily finder frem til, at det ikke er penge:

Som grafen viser var der i undersøgelsen ingen stigning i menneskers lykke, selvom der var stigning i økonomien. (Nuanceres noget af andre undersøgelser. Se i kommentaren til indlægget her, hvad lykkeforskningen viser).

“Nervesystemet er istand til at behandle ca. 110 bit i sekundet! For at forstå hvad jeg siger, skal du bruge ca. 60 bit. Det er derfor, du ikke kan lytte til mere end en person af gangen…I flowtisltanden er al opmærksomheden fokuseret på processen med at skabe, og der er derfor ikke kapacitet til at være bevidst om andre ting samtidig – kroppen, identiteten m.v.” Oversat fra filmen her:

“You know that what you need to do is possible to do, even though difficult, and sense of time disappears. You forget yourself. You feel part of something larger.” (Mihaly Csikszentmihalyi on experiencing ‘flow’)

Flowzonen opstår hvor der er overensstemmelse mellem udfordringer og færdigheder.

Det føles sådan:

Kreativitet og flow:

Bliv klog

En rigtig god side med teorier, metoder og redskaber udviklet til lærere i grundskolen.

Der er lige nu teorí om følgende:

Metoder om følgende:

 

Redskaber: