Tag-arkiv: Video

Skole i praksis

Skole i praksis er ein serie filmbaserte ressurspakker produsert av Snöball Film i samarbeid med ulike nasjonale fagsentra. Målgruppa for filmane er lærarar, skuleleiarar og lærarutdanninga.

Her er et rigtig fint site med video m.m. indefor en række områder. Jeg har taget et par eksempler med her.

Skole-hjem samarbejde:

HovedfilmerLengdeForeldreskole 9.30Tillitsvalgte foreldre 12.17Foreldrestøtten i hjemmet 10.13Når tilliten blir borte 11.30Hjem-skole-samarbeid på videregående 10.24Utviklingssamtalen 7.48Foreldremøte 13.13Den utfordrende samtalen 16.16
Filmer til diskusjonsinnspillLengdeHva kan skolen forvente av foreldrene? 2.46Hvilke forventninger har foreldrene til skolen? 3.11Hvordan få til et bedre samarbeid mellom hjem og skole? 4.38Hvorfor er det viktig med et godt samarbeid mellom hjem og skole? 3.05

Digital kompetence.

1.-4. trinn Meitemark Nærsnes skole 12.041.-4. trinn eTwinning Spetalen skole 21.555.-7. trinn Livet i fjæra Vevelstadåsen skole 21.025.-7. trinn Renessanseposten.no Bolteløkka skole 20.078.-10. trinn Reklame på nynorsk Rosenborg skole 17.128.-10. trinn Vi skriv saman Brannfjell skole 17.288.-10. trinn Excel
Samfundet skole 19.018.-10. trinn Geogebra
Samfundet skole 19.448.-10. trinn Digitale sammensatte tekster
Charlottenlund ungdomsskole 19.228.-10. trinn Nettprat
Majorstuen skole 15.50Vgs Wiki Brundalen vgs 17.21

Matematik. 1. – 4. klassetrin

Problemløsning og undersøkelseTannfelling Wilds Minne skole 7.02Forske på duploklosser Bøleråsen skole 6.49Den lengste papirremsa Gullhaug skole 7.45Papirfly Gullhaug skole 8.25Geometri i kirken Vikhammeråsen grendaskole 11.58Bomba Tolga skole 2.26Hvor mye drakk vi i dag? Eberg skole 4.54Nimspillet Eberg skole 1.51Form og mengde med unifixbrett Gullhaug skole 3.45Tallforståelse og regnetreningDen matematiske samtalen Eberg skole 8.29Dagens tall Wilds Minne skole 7.51Tallet er 4 Røyse skole 9.41Søskenår Bestum skole 11.01Telle kongler Røyse skole 6.37Den tomme tallinja Bøleråsen skole 6.11Det tomme rutenettet Bøleråsen skole 3.29Introduksjon til subtraksjon med konkreter Solås skole 8.36Bussen Tolga skole 6.39Terninger gjennom fire år Borkedalen skole 14.10Matto på flere måter Bøleråsen skole 9.04Ringkast Solås skole 1.12

Filmer mest for 3.-4. trinn

Problemløsning og undersøkelseProblemløsning – del 1 Lade skole 10.48Problemløsning – del 2 Lade skole 8.24Det store strikkhoppet Lade skole 13.19Flaskehopprenn Tolga skole 6.56Drageverksted Solås skole 7.01Geometrisamtale Gullhaug skole 8.08Areal og omkrets Vikhammeråsen grendaskole 9.22“Kvadratisk meter” Borkedalen skole 11.22Fire på rad Eberg skole 4.15Tallforståelse og regnetreningTall på rekke Eberg skole 2.27Regneverksted Lura skole 7.44Hundrekvadratet Eberg skole 9.24Pizza og brøk Presterød skole 15.49Centicubes og divisjon Eberg skole 6.12Posisjonssystemet Lura skole 11.14Posisjonssystemet med kort Eberg skole 3.36Ukas nøtt Eberg skole 2.15Nærmest 100 Eberg skole 6.27Tolverterning Eberg skole 2.59Håndball Vikhammeråsen grendaskole 1.30Makaroniregle Presterød skole 2.48Hoderegning Presterød skole 1.25Gangestafett Eberg skole 4.11Telle- og gangesang Gullhaug skole 1.56
Filmer Skole Lengde

Diskusjonsinnspill

Trenger vi læreboka? 3.14Matematikkfaget i endring? 4.56
Film Lengde

Temaer på Danskernes akademi.

 

Temaer på DPU

Der er video og tekster til de fleste af temaerne.

Autoritet
Dansk (Danskfaget og dets didaktik)
Depression og samfund
Elite og innovation
Etnicitet – Kultur – Identitet
Evaluering
Evidens
Flow og positiv psykologi
Forældreansvar
Informationskompetence
Internationale undersøgelser (PISA, PIRLS, TIMMS og ICCS)
Skole 2.0: It og læring
Klima- og miljøpædagogik
Læringsspil
Medborgerskab og politisk dannelse
Mobilitet
Mobning
Musikpædagogik
Nationale test
Ro
Transfer
Undervisningsdifferentiering
Unges trivsel og mistrivsel
Vidensamfundet

Projektarbejde, gruppedannelse m.v.

Se video på RucTube: Gruppedannelse, empiri, teori om projektarbejde m.v.

http://ructube.appinux.com/

Projektarbejdets hovedelementer: http://ructube.appinux.com/videos/54/mil-2:-projektarbejdets-hovedelementer

Projektarbejdets teori: http://ructube.appinux.com/videos/60/mil-9:-projektarbejde:-teori

Metoder: http://ructube.appinux.com/videos/52/mil-8:-empiri-og-metoder

Elementer i gruppekontrakt: http://ructube.appinux.com/videos/53/mil-6:-projektarbejdets-faser

Didaktisk principper: http://ructube.appinux.com/videos/19/mil-4:-didaktiske-principper

Gruppedannelse på RUC: http://ructube.appinux.com/videos/11/gruppedannelse-på-ruc