Hvad virker? Nationale test DPU


http://www.dpu.dk/everest/Publications/Udgivelser/Clearinghouse/20100118143900/CurrentVersion/Sammenfatning.pdf

Hvad virker – Evidens i uddannelsesforskningen

 

Sammenfatning – pædagogisk brug af nationale test

 

Hvordan kan grundskolelæreres individ- og klassecentrerede
brug af data fra test forbedre læreres didaktiske og/eller fagdidaktiske

tiltag i klasser med almindelige elever? Spørgsmålet behandler

alene testtyper, som indgår i nationale test i de nordiske lande. Og

hvordan indvirker indførelsen af testning på læreres didaktiske beslutninger

og elevers læringsadfærd?

Hvem ønsker at vide det og hvorfor?

 

I maj 2007 tog Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
initiativ til gennemførelse af et systematisk review med titlen “Pædagogisk

brug af test”. En brugerundersøgelse gennemført i 2006

pegede på dette som et centralt spørgsmål. Inspirationen hertil var

bl.a. introduktionen af nationale test i Danmark. Men tilsvarende test

anvendes også i Norge og Sverige.

Det systematiske review bygger principielt på al den forskning, der

nationalt og internationalt er produceret om de to problemstillinger

i perioden 1980-2008. Undersøgelsen sigter derfor mod at finde

evidens for, om og da hvorledes testdata, der stammer fra test af
samme type som nationale test i Skandinavien, kan fungere som

pædagogisk værktøj for lærere, samt at afdække virkningerne af, at

testning indføres. Denne undersøgelse behandler ikke de nationale

test i Danmark, Norge og Sverige, men er en meta-undersøgelse af

internationale studier af tilsvarende test.

Hvad fandt vi frem til?

 

Vi fandt frem til at grundskolelæreres individ- og klassecentrerede

 

brug af testdata i klasser med almindelige elever forbedres, når de 

 

 

 

 

 

 

Den information, som kan fås fra test, kan bedres ved, at der sammen

 

 

med testdata tilbydes respons- og/eller fejltypeanalyser af elevernes

 

 

 

 

 

 Forskning

der kan modvirke disse effekter, bør inddrages i den pædagogiske

 

 

 

 

Hvordan kom vi frem til disse resultater?

 

Dette systematiske review er gennemført på det grundlag, der
er beskrevet i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings

Konceptnotat. Det er skabt ved gennemløb af en række trin og

processer på eksplicit og transparent vis. Dansk Clearinghouse for

Uddannelsesforskning har valgt i denne sammenhæng at anvende

et særligt software til arbejdet, EPPI-Reviewer. Til at organisere

forskningen om pædagogisk brug af test i dette systematiske

review er der opstillet en konceptuel model for test og testdatas

pædagogiske indflydelse.

 

 

Undersøgelsen indgår i Evidensbasen, som Dansk Clearinghouse

for Uddannelsesforskning har etableret. Her kan man også finde

et link til det forskningsgrundlag, Konceptnotatet, som styrer forskningsprocessen
i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, se

http://www.dpu.dk/clearinghouse.

: Der bør gennemføres forskning, som anvendermetoder, der sikrer en bedre indsigt i virkningen på undervisning
og elever af gennemførelse af nationale test. Resultaterne

peger desuden på, at der bør gennemføres primærforskning

til belysning af alle de “veje”, som kan indvirke på elevens læring.

I denne forskning bør også inddrages registrering af testtypernes

betydning for denne indvirkning.

For beslutningstagere og tilrettelæggere af uddannelsespolitik,politikere og embedsmænd, kan resultaterne hjælpe med til at
udpege de styrker og svagheder, somanvendelsen af nationale test

kanmedføre sompædagogisk/didaktisk redskab.

: Undervisere skal være opmærksomme på, at nationaletest genererer testdata, hvis information skal fortolkes. Den eksisterende

 

forskning siger ikke meget om, hvorledes det sker, eller hvordan

 

den potentielle information, somrummes i testdata, eventuelt

kan udnyttes. De nationale test kan have både positive og negative

virkninger. Især bør opmærksomheden rettesmod de negative

virkninger på især de svagt præsterende elever i formaf reduceret

læringsadfærd,manglendemotivation og selvværd. Foranstaltninger,

Hvor kan der findes mere information?

 

 

Praksis

tilrettelæggelse og dagligdag.

 

 

 

 

 

Policy:

 

besvarelser. Svaret antyder, at læreruddannelsen bør inddrage

lærerkompetencer til både at udvikle lokale test og til at fortolke

faglige analyser af testdata fra centralt producerede instanser.

Hvad er implikationerne?

 

 

 

 

didaktiske og/eller fagdidaktiske tiltag bygger på test, som lærerne

oplever et medejerskab for.

Vi fandt fremtil, at introduktion af test fra instanser over klasseniveau

med det formål at indvirke på undervisning og elevers læringsadfærd

har virkninger på curriculum, undervisning og tidsforbrug, på

elevernes følelsesreaktioner, motivation, læringsadfærd og selvværd.

Positive virkninger af central administerede test modsvares af negative

virkninger, især for de svagt præsterende elevers vedkommende.

Hvad ønsker vi at få at vide?

 

En tanke om “Hvad virker? Nationale test DPU

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s